Siedziba:

Kraków, Siemiradzkiego 21

Filia:

Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 15

Godziny przyjęć:

  • Kraków

Dyżur adwokacki: poniedziałki i środy od godz. 16.00 do godz. 18.00 lub w innym, uzgodnionym telefonicznie
terminie.

  • Limanowa

Dyżur adwokacki: wtorki od godz. 14.00 do godz. 17.00 lub w innym, uzgodnionym telefonicznie terminie.

Prawo cywilne:

Usługi w zakresie prawa cywilnego obejmują pomoc prawną w sprawach dotyczących między innymi problematyki nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem zasiedzenia, roszczeń z zakresu ochrony własności, posiadania, zwrotu nieruchomości, zniesienia współwłasności, rozgraniczenia, a także odszkodowań, zadośćuczynienia, naprawienia szkody z powodu niewykonania umowy, spraw lokalowych w tym eksmisji, ochrona lokatorów, zapłatę czynszu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, kwestii spadkowych, takich jak stwierdzenie nabycia spadku, ważność testamentu, dział spadku oraz zachowek, reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnym;

 

Prawo rodzinne:

W sprawach rodzinnych pomoc prawna dotyczy spraw o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, roszczeń związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, zaspokajania potrzeb rodziny, podział majątku wspólnego, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o władzę rodzicielską oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem, przysposobienie;

 

Prawo gospodarcze:

Z zakresu prawa gospodarczego pomoc prawna obejmuje pełną obsługę prawną dla przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego i jak innych podmiotów gospodarczych. Działalność obejmuje w szczególności założenie i rejestrację spółki, rejestracje zmian w KRS, sporządzanie umów spółek, bieżącą obsługę firm poprzez sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja przed sądem cywilnym i gospodarczym w toczących się postępowaniach o wydanie nakazu zapłaty, postępowania upominawcze, postępowania uproszczone, inne sprawy o zapłatę a także reprezentowaniem podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;

 

Prawo karne:

Oferta obejmuje także obronę we wszelkich rodzajach spraw karnych, karnoskarbowych oraz w zakresie prawa karnego gospodarczego zarówno w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuratorem lub Policją jak również pomoc na etapie wykonawczym, która obejmuje obronę w sprawach o zarządzenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, a także reprezentowanie w sprawach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności;

 

Prawo administracyjne:

Pomoc prawna w sprawach administracyjnych dotyczy głównie nieruchomości, prawa budowlanego, sprawy podatkowe obejmujące prowadzenie postępowań przed organami skarbowymi i celnym w tym również opracowywanie odwołań, zażaleń i skarg w postępowaniu administracyjnym oraz prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi;